BIOMEDICUM

Akademiska Hus har på campus Solna låtit uppföra en toppmodern
byggnad för experimentell forskning åt Karolinska Institutet.

Biomedicum blir ett av Europas största laboratorier.

Antal dörrmiljöer ca 2000 st. Byggnadsyta ca 80 000 kvm (BTA).

Svensk Låsprojektering har projekterat dörrmiljöer

och närvarat som sakkunnig gällande mekaniskt inbrottsskydd.

Arkitekt: C.F. Møller Architects

Inredningsarkitekt: Nyréns Arkitektkontor

Friends Arena

Sveriges nya Nationalarena för fotboll uppfyller med sina 50 000 sittande åskådare kraven för en EM- eller Champions League-final. Spelfält, läktare, utrymmen för media och spelare är utformade i nära samråd med Svenska Fotbollsförbundet och FIFA/UEFA vilket gör arenan helt anpassad för fotbollsspel på högsta nivå.

Byggnadens mekaniska tillträdesskydd har kombinerats med god till- och frångänglighet i kombination med stora krav på utrymningssäkerhet.

Arenan omfattar ca 2300 dörrmiljöer med skiftande funktionskrav.

Bengt Jansson har under sin tid som låskonsult varit ansvarig för projekteringen kring arenans samtliga dörrmiljöer.

Arkitekt: Krook & Tjäder

Högstadieskola

Nyköpings kommun har byggt en högstadieskola för 700 elever.
Unikt för skolan är den del som kallas vetenskapens hus med en mer experimentell, undersökande verksamhet. Skolan omfattar två plan och en enplansdel med entré och café mot gården som är formad som ett slutet U runt en innergård (som är utomhus). Mot gården löper byggnadens kommunikationsstråk med högt i tak och öppet mellan plan ett och två.

Antalet dörrmiljöer är ca 200 st, byggnadsyta ca 10 800 BTA.

Svensk Låsprojektering har närvarat som sakkunnig och även granskat och samordnat krav gällande mekaniskt inbrottsskydd, utrymningssäkerhet och elektroniska system för inbrottslarm och passerkontrollsystem.

Arkitekt: Carlstedt Ark

KV. Barlasten 3, flerbostadshus

Byggnaden består av lägenheter med lokaler i markplan samt garage i källarplan.

Svensk låsprojektering har projekterat lås och beslag och förberett gemensamma dörrar med dörrautomatik och passerkontrollsystem.
Bostäder och lokaler är projekterade med tanke på att ge ett bra mekaniskt inbrottsskydd.

Arkitekt: Krook & Tjäder

Bengt Jansson

Byggingenjör SBR
Låssmedsmästare

bengt@svensklasprojektering.se

0730-31 57 65
018 42 21 00

Kenth Henriksson

Låskonsult

kenth@svensklasprojektering.se

0734-41 03 67

Camilla Eklund

Ekonomi

camilla@svensklasprojektering.se

0708-15 72 51